Maja Pisarek psycholog dziecięcy legionowo

Maja Pisarek

Psycholog, psychotraumatolog, właścicielka Okay

Maja Pisarek

Swoją wiedzę zdobyłam w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej oraz Uniwersytecie Gdańskim. Aktualnie wykładam na Uniwersytecie Gdańskim oraz w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Sopocie. Praktykę odbywałam w Klinicznym Centrum Zdrowia Psychicznego w Szpitalu Bródnowskim w Warszawie oraz  w Wojewódzkim Ośrodku terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Pruszkowie.  Od początku moja praca związana była z pomocą kobietom i dzieciom, między innymi w Stowarzyszeniu na Rzecz Kobiet i Inicjatyw Społecznych „Pro Socjal”. W ramach współpracy udzielałam wsparcia kobietom doznającym przemocy.  Pracuję z osobami dorosłymi, borykającymi się z depresją, nerwicą, fobiami. Pomagam w trudnych sytuacjach życiowych, takich jak rozwód, problemy małżeńskie, utrata bliskiej osoby.  Przez wiele lat pracowałam jako psycholog w szkole podstawowej, w której zajmowałam się rozwiązywaniem problemów wychowawczych, rozwojowych, przystosowania dzieci do prawidłowego funkcjonowania w grupie. Pod opieką miałam dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności umysłowej,  z Zespołem Aspergera, autyzmem oraz dzieci zagrożone niedostosowaniem społecznym. Pracowałam nad zwiększeniem rozumienia zachowań dzieci, nad poprawą relacji z rodzicem. Aktualnie pracuję z młodzieżą po samookaleczeniach, próbach samobójczych, w depresji lub z diagnozą nieprawidłowo kształtującej się osobowości. Prowadzę grupę wsparcia oraz psychoedukację dla rodziców dzieci z depresją i po samookaleczeniach. Swoją praktykę uzupełniam ustawicznym poszerzaniem wiedzy. W 2015 roku ukończyłam Wydział Pedagogiki w Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Warszawie. Uczestniczę w wielu kursach i szkoleniach z zakresu szeroko pojmowanej psychologii, między innymi w "Trzystopniowym Kursie Terapii behawioralnej dzieci z autyzmem" w Instytucie Wspomagania Rozwoju w Gdańsku, jestem także trenerem metody Feuersteina Instrumental Enrichment. Zapraszam do skorzystania z mojej wiedzy i umiejętności.
Zapisz się
psycholog legionowo

Joanna Boruta

Psycholog, pedagog resocjalizacyjnym

Joanna Boruta

Jestem psychologiem, pedagogiem resocjalizacyjnym, trenerem umiejętności społecznych. Ukończyłam studia magisterskie z zakresu psychologii wspierania rozwoju i kształcenia w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, a także studia magisterskie w dziedzinie pedagogiki resocjalizacyjnej z profilaktyką społeczną również w Akademii Pedagogiki Specjalnej. Praktykę zawodową zdobywałam w filii Domu Dziecka nr 2 im. dr Janusza Korczaka w Warszawie, w Domu Dziecka Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Warszawie  oraz w Zespole Niepublicznych Szkól Specjalnych przy Fundacji Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym w Warszawie. Aktualnie pracuję jako psycholog w szkole podstawowej, oferując wsparcie w codziennych wyzwaniach zarówno dzieciom, rodzicom jak i nauczycielom.  Prowadzę indywidualne i grupowe zajęcia dla dzieci i młodzieży, w tym przeznaczone dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, z afazją, ze spektrum autyzmu. W trakcie naszych spotkań rozwijamy zdolności poznawcze, pracujemy nad emocjami i rozwojem społecznym, adekwatną samooceną, uczymy się pozytywnego myślenia. Razem stawiamy czoła wyzwaniom. Wierzę, że życzliwa, bezpieczna relacja pomaga łatwiej odnaleźć się w niekiedy trudnej rzeczywistości. Stale poszerzam swoją wiedzę i umiejętności uczestnicząc w szkoleniach, warsztatach i konferencjach związanych ze zdrowiem psychicznym. W „Okay psycholodzy i terapeuci” zapraszam na Trening Umiejętności Społecznych oraz na indywidualne zajęcia wspierające prawidłowy rozwój społeczno – emocjonalny dzieci. Zapisy na prowadzone przeze mnie zajęcia są możliwe przez internetowy system rezerwacji.
Zapisz się

Anna Grochulska

Psycholog, seksuolog, psychotraumatolog, terapeuta EMDR

Anna Grochulska

Jestem psychologiem (Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS na kierunku psychologia kliniczna), seksuologiem (Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS na kierunku seksuologia kliniczna - studia podyplomowe) i terapeutką EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing czyli terapia odwrażliwiania za pomocą ruchu gałek ocznych). Obecnie kończę studia podyplomowe z psychotraumatologii (Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS). Jestem także absolwentką filozofii (na kierunku historia filozofii). Doświadczenie zawodowe zdobywałam w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie oraz w warszawskim szpitalu im. prof. Witolda Orłowskiego na oddziale neonatologii. Swoje umiejętności doskonalę biorąc udział w licznych szkoleniach i konferencjach (Micro Expressions & Subtle Expressions Expert Level, diagnoza kliniczna). Jestem również trenerką kreatywności wg metody Creative Problem Solving i pasjonatką wszelkich zagadnień z nią związanych. Pracuję także z pacjentami LGBT.
Umów się
psycholog coach legionowo

Dorota Szewczuk

Psycholog, psycholog sportu

Dorota Szewczuk

Jestem psychologiem, terapeutą, psychologiem sportu, dyplomowanym Coachem oraz Certyfikowanym Coachem w podejściu Zen Coachingu. Ukończyłam psychologię oraz studia podyplomowe z psychologii sportu – w nurcie sportu pozytywnego w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Jestem absolwentką studiów podyplomowych Coaching Profesjonalny w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Ukończyłam Studium Trenera Zmiany oraz Coaching Grupowy i Zespołowy w szkole NOVO oraz roczny Trening Zen Coachingu. Odbyłam szkolenie I oraz II stopnia z zakresu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, ukończyłam szkolenie metodą Kids Skills. Dam radę! Jestem z Ciebie dumny! (Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach). Aktualnie jestem w trakcie czteroletniego szkolenia psychoterapeutycznego w Studium Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie, ośrodku posiadającym rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (PTP), Sekcji Psychologii Sportu oraz European Network of Young Specialists in Sport Psychology (ENYSSP) – europejskiego stowarzyszenia zrzeszającego specjalistów w dziedzinie psychologii sportu. Regularnie uczestniczę w licznych szkoleniach, kursach, warsztatach i konferencjach w kraju i za granicą poszerzając swoją wiedzę i rozwijając warsztat pracy. Dbam o standardy i jakość swojej pracy, pracuję zgodnie z Kodeksem Etyczno – Zawodowym Psychologów PTP. Doświadczenie zawodowe zdobywałam odbywając staże m.in. w Instytucie Psychiatrii i Neurologii na Oddziale Dziennym oraz Oddziale Całodobowym Kliniki Nerwic Zaburzeń Osobowości i Zaburzeń Odżywiania w Warszawie oraz w Klinice Psychologiczno-Psychiatrycznej PsychoMedic w Warszawie. Posiadam doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi. Pracuję z osobami z zaburzeniami nastroju, zaburzeniami lękowymi, niskim poczuciem własnej wartości. Wspieram osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, zmagają się ze stresem, mają trudności w relacjach z innymi ludźmi oraz z radzeniem sobie z własnymi emocjami. Jako psycholog sportu pracuję z zawodnikami m. in. nad prawidłową komunikacją, budowaniem pewności siebie, zwiększaniem koncentracji uwagi, zarządzaniem emocjami, radzeniem sobie ze stresem oraz innymi aspektami wpływającymi na poziom optymalizacji przygotowania mentalnego w sporcie. W swojej pracy kieruję się podejściem pozytywnego zaangażowania w sport. Uwielbiam inspirować ludzi do realizacji marzeń i odkrywania pełni swojego potencjału. Prywatnie kocham taniec i podróże.
Kliknij tutaj
logopeda legionowo

Anna Lewandowska

Neurologopeda

Anna Lewandowska

Ukończyłam studia na kierunku pedagogika specjalna ze specjalizacją: logopedia, na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Zgodnie z moimi zainteresowaniami zawodowymi ukończyłam również neurologopedię na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. By lepiej poznać możliwości rozwojowe dzieci oraz nowe techniki i metody pracy korzystam z szeregu różnych szkoleń i kursów, które pozwalają mi doskonalić warsztat pracy. Zamierzam dokształcać się nadal, gdyż w miarę rozwoju mojej kariery zawodowej dostrzegam wciąż nowe potrzeby podopiecznych oraz możliwości wychodzenia im naprzeciw poprzez zastosowanie nowych sposobów pracy. Od 18 lat prowadzę z dużym powodzeniem terapie dzieci z różnymi zaburzeniami rozwoju komunikacji werbalnej: z opóźnionym rozwojem mowy, afazją dziecięcą, trudnościami wynikającymi z występowania zespołów genetycznych czy wcześniactwa, ze spektrum autyzmu. Do każdego dziecka podchodzę indywidualnie, staram się jak najlepiej rozpoznać jego potrzeby rozwojowe. Bardzo ważna dla mnie jest współpraca z rodzicami i opiekunami. Chętnie dzielę się wiedzą i doświadczeniem. Niezwykle istotne są dla mnie dobre relacje międzyludzkie. Zarówno z podopiecznymi – młodszymi i starszymi, jak i z ich rodzicami oraz współpracownikami.
Umów się
terapia dzieci legionowo

Paulina Nec

Pedagog specjalny

Paulina Nec

Jestem pedagogiem wczesnoszkolnym i przedszkolnym oraz pedagogiem specjalnym. Ukończyłam studia magisterskie na kierunku Pedagogika, specjalność: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją włączającą na Uniwersytecie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz studia podyplomowe na kierunku Pedagogika, specjalność: Podnoszenie kompetencji w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych – kwalifikacyjne studia podyplomowe dla nauczycieli szkół ogólnodostępnych w zakresie pedagog specjalny współorganizujący kształcenie włączające na Uniwersytecie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Obecnie jestem studentką studiów podyplomowych w zakresie Integracji Sensorycznej w Wyższej Szkole Edukacji w Sporcie w Warszawie. Na co dzień pracuję z dziećmi w wieku przedszkolnym, jestem wychowawcą grupy dzieci 6 – letnich. Mam doświadczenie w pracy z dziećmi z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (autyzm). Swoją wiedzę i umiejętności poszerzam uczestnicząc w wielu szkoleniach i konferencjach. Ukończyłam m.in. „III-stopniowy kurs doskonalący Terapia behawioralna dzieci z autyzmem” w Instytucie Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku; „Trening Umiejętność Społecznych (TUS) terapia grupowa dzieci ze spektrum autyzmu” zorganizowanym przez Fundację Pomoc Autyzm w Warszawie; czy „Dziecko z Zespołem FAS – objawy, prowadzenie terapii” zorganizowane przez Ośrodek Psychoterapii SUKCES w Warszawie. Uczestniczyłam m.in. w konferencji szkoleniowej „Zachowania niepożądane u dzieci – przyczyny, zalecenia terapeutyczne, praktyczne wskazówki” zorganizowaną przez Niepubliczną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli Fundacji Pomoc Autyzm, czy w „IV Konferencji Naukowo – Szkoleniowej z cyklu Wczesna Interwencja, Wczesne Wspomaganie Rozwoju – wsparcie dziecka i rodziny – Dziecko, Rodzina, Terapeuci. Poznanie, wsparcie, współdziałanie” wraz z warsztatem metodycznym z zakresu „Zrozumienie potrzeb i pomoc rodzinie warunkiem efektywnej terapii dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zorganizowanie przez Instytut Pedagogiki Specjalnej Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. W „Okay Psycholodzy i Terapeuci” zapraszam na zajęcia indywidualne dzieci w wieku przedszkolnym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także dzieci młodsze, które potrzebują wsparcia w rozwoju oraz funkcjonowania w społeczeństwie.
Umów się
edyta barszczewska legionowo

Edyta Barszczewska

Socjoterapeuta

Edyta Barszczewska

Jestem przede wszystkim propagatorką Zmiany na Lepsze. Dla siebie. Poszukiwania miejsca na Ziemi i życia w pełni świadomego, w zgodzie ze sobą i ze światem. W pogoni za marzeniami o pracy z młodymi ludźmi porzuciłam mury korporacji i realizuję swoje potrzeby w tym zakresie. W chwili obecnej pracuję jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, czerpiąc radość i przyjemność z pracy z najmłodszymi uczniami. Wcześniej dwutorowo podjęłam zatrudnienie w przedszkolu jako nauczyciel oraz w Centrum Młodych jako asystent usamodzielniania w projekcie Wsparcie w Starcie, który skierowany był do młodych dorosłych w wieku 18-26 lat, zamieszkujących warszawską Pragę. Doświadczenie w pracy socjoterapeutycznej zdobyłam dzięki Stowarzyszeniu Serduszko dla Dzieci, które było również impulsem do podjęcia wyzwania całkowitej zmiany zawodowej drogi. Choć wiem, że nie wszystko jest możliwe, jestem za tym, by wykorzystywać szanse, które pojawiają się na naszej drodze. Lubię mentalne spotkania ze sobą i z innymi. Ciekawią mnie ludzie, słucham, co mają do powiedzenia, mam pozytywne przekonania na ich temat. Mam też zaufanie do siebie, jestem pewna własnych działań i przekonań. W mojej pracy mam dwie zasady, nie podlegające negocjacji, są to: bezpieczeństwo fizyczne i emocjonalne podopiecznych oraz dyskrecja, dotycząca również wszystkich członków grupy. Prywatnie jestem samotnikiem, ceniącym spokój i dobrą książkę. Poza pracą nie lubię powtarzalności. Wolny czas wykorzystuję na doskonalenie technik prac ręcznych. Uczestniczę w kursach, szkoleniach, konferencjach i webinarach rozwijających kompetencje zawodowe i osobiste.
Umów się
Glottodydaktyka wspomaganie dzieci legionowo

Magdalena Górska

Glottodydaktyk, pedagog, językoznawca

Magdalena Górska

Jestem glottodydaktykiem, pedagogiem, językoznawcą. Ukończyłam studia magisterskie na kierunku Glottodydaktyka i Nauczanie zintegrowane na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz studia podyplomowe na kierunku teatrologii oraz języka polskiego. Cały czas poszerzam swoje kompetencje i wiedzę podczas szkoleń i studiów. Na co dzień pracuję w szkole podstawowej zarówno z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym, jak i starszymi. Prowadzę zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci zdolnych oraz zajęcia wspomagające dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce. Koordynuję kilka projektów edukacyjno- wychowawczych dla dzieci i młodzieży. W „Okay Psycholodzy i Terapeuci" zapraszam na zajęcia prowadzone metodą glottodydaktyki zarówno dla dzieci zagrożonych dysleksją, ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, jak i chcących doskonalić umiejętności czytania oraz pisania. Zapraszam też dzieci w wieku przedszkolnym na zajęcia wprowadzające w fascynujący świat głosek i liter. Do pracy wykorzystuję narzędzia glottodydaktyczne takie jak klocki logo, glottodywanik oraz licencjonowane programy wspomagające terapie i rozwój wszystkich zmysłów i percepcji niezbędnych do przyswojenia tych skomplikowanych umiejętności.
Umów się