MAJA PISAREK

Maja Pisarek psycholog dziecięcy legionowoJestem wykwalifikowanym psychologiem, psychotraumatologiem z kilkunastoletnią praktyką. Swoją wiedzę zdobyłam w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej oraz Uniwersytecie Gdańskim. Praktykę odbywałam w Klinicznym Centrum Zdrowia Psychicznego w Szpitalu Bródnowskim w Warszawie oraz  w Wojewódzkim Ośrodku terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Pruszkowie. 

Od początku moja praca związana była z pomocą kobietom i dzieciom, między innymi w Stowarzyszeniu na Rzecz Kobiet i Inicjatyw Społecznych „Pro Socjal”. W ramach współpracy udzielałam wsparcia kobietom doznającym przemocy.  Pracuję z osobami dorosłymi, borykającymi się z depresją, nerwicą, fobiami. Pomagam w trudnych sytuacjach życiowych, takich jak rozwód, problemy małżeńskie, utrata bliskiej osoby. 

Przez wiele lat pracowałam jako psycholog w szkole podstawowej, w której zajmowałam się rozwiązywaniem problemów wychowawczych, rozwojowych, przystosowania dzieci do prawidłowego funkcjonowania w grupie. Pod opieką miałam dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności umysłowej,  z Zespołem Aspergera, autyzmem oraz dzieci zagrożone niedostosowaniem społecznym. Pracowałam nad zwiększeniem rozumienia zachowań dzieci, nad poprawą relacji z rodzicem.

Aktualnie pracuję z młodzieżą po samookaleczeniach, próbach samobójczych, w depresji lub z diagnozą nieprawidłowo kształtującej się osobowości. Prowadzę grupę wsparcia oraz psychoedukację dla rodziców dzieci z depresją i po samookaleczeniach.

Swoją praktykę uzupełniam ustawicznym poszerzaniem wiedzy. W 2015 roku ukończyłam Wydział Pedagogiki w Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Warszawie. Uczestniczę w wielu kursach i szkoleniach z zakresu szeroko pojmowanej psychologii, między innymi w „Trzystopniowym Kursie Terapii behawioralnej dzieci z autyzmem” w Instytucie Wspomagania Rozwoju w Gdańsku, jestem także trenerem metody Feuersteina Instrumental Enrichment.

Zapraszam do skorzystania z mojej wiedzy i umiejętności.


JOANNA BORUTA

psycholog legionowoJestem psychologiem, pedagogiem resocjalizacyjnym, trenerem umiejętności społecznych. Ukończyłam studia magisterskie z zakresu psychologii wspierania rozwoju i kształcenia w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, a także studia magisterskie w dziedzinie pedagogiki resocjalizacyjnej z profilaktyką społeczną również w Akademii Pedagogiki Specjalnej. Praktykę zawodową zdobywałam w filii Domu Dziecka nr 2 im. dr Janusza Korczaka w Warszawie, w Domu Dziecka Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Warszawie  oraz w Zespole Niepublicznych Szkól Specjalnych przy Fundacji Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym w Warszawie.

Aktualnie pracuję jako psycholog w szkole podstawowej, oferując wsparcie w codziennych wyzwaniach zarówno dzieciom, rodzicom jak i nauczycielom.  Prowadzę indywidualne i grupowe zajęcia dla dzieci i młodzieży, w tym przeznaczone dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, z afazją, ze spektrum autyzmu. W trakcie naszych spotkań rozwijamy zdolności poznawcze, pracujemy nad emocjami i rozwojem społecznym, adekwatną samooceną, uczymy się pozytywnego myślenia. Razem stawiamy czoła wyzwaniom. Wierzę, że życzliwa, bezpieczna relacja pomaga łatwiej odnaleźć się w niekiedy trudnej rzeczywistości.

Stale poszerzam swoją wiedzę i umiejętności uczestnicząc w szkoleniach, warsztatach i konferencjach związanych ze zdrowiem psychicznym.

W „Okay psycholodzy i terapeuci” zapraszam na Trening Umiejętności Społecznych oraz na indywidualne zajęcia wspierające prawidłowy rozwój społeczno – emocjonalny dzieci.

Zapisy na prowadzone przeze mnie zajęcia są możliwe przez internetowy system rezerwacji.


ANNA GROCHULSKA

Jestem psychologiem (Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS na kierunku psychologia kliniczna), seksuologiem (Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS na kierunku seksuologia kliniczna – studia podyplomowe) i terapeutką EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing czyli terapia odwrażliwiania za pomocą ruchu gałek ocznych). Obecnie kończę studia podyplomowe z psychotraumatologii (Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS). Jestem także absolwentką filozofii (na kierunku historia filozofii).

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie oraz w warszawskim szpitalu im. prof. Witolda Orłowskiego na oddziale neonatologii. Swoje umiejętności doskonalę biorąc udział w licznych szkoleniach i konferencjach (Micro Expressions & Subtle Expressions Expert Level, diagnoza kliniczna). Jestem również trenerką kreatywności wg metody Creative Problem Solving i pasjonatką wszelkich zagadnień z nią związanych. Pracuję także z pacjentami LGBT.

Zapisy na prowadzone przeze mnie zajęcia są możliwe przez internetowy system rezerwacji.


DOROTA SZEWCZUK

psycholog coach legionowoJestem psychologiem, terapeutą w podejściu TSR (Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach), dyplomowanym coachem i psychologiem sportu. Ukończyłam psychologię oraz studia podyplomowe z psychologii sportu w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Jestem absolwentką studiów podyplomowych „Coaching Profesjonalny” w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Ukończyłam również Studium trenera zmiany oraz Coaching grupowy i zespołowy w szkole NOVO. Jestem także certyfikowanym coachem w podejściu Zen.

Posiadam doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi. W pracy z klientami skutecznie łączę wiele podejść, aby oferować klientom optymalne wsparcie i wypracowywać z nimi najlepsze dla nich rezultaty. Doświadczenie zawodowe zdobywałam w Instytucie Psychiatrii i Neurologii na oddziale Kliniki Nerwic Zaburzeń Osobowości i Zaburzeń Odżywiania.

Cały czas dbam o swój rozwój osobisty i zawodowy aktywnie uczestnicząc w licznych szkoleniach, kursach, warsztatach oraz konferencjach w kraju i za granicą. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (PTP) oraz Sekcji Psychologii Sportu. Należę również do European Network of Young Specialists in Sport Psychology (ENYSSP) – europejskiego stowarzyszenia zrzeszającego specjalistów w dziedzinie psychologii sportu.

Uwielbiam inspirować ludzi do realizacji marzeń i odkrywania pełni swojego potencjału. Prywatnie kocham taniec i podróże.


BOGUMIŁA CHODZYŃSKA

psycholog legionowo dzieci dorośliJestem psychologiem w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. Prowadzę diagnozę i terapię dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Spełniam się zwłaszcza w pracy z osobami doświadczającymi zaburzeń nastroju, depresji, nerwic, stanów lękowych i obniżonego poczucia własnej wartości. Pomagam m.in. osobom tkwiącym w trudnych relacjach (zarówno partnerskich, jak i rodzinnych), dzieciom z rodzin alkoholowych, pacjentom doświadczającym traumy, a także tym, którzy po prostu chcą spojrzeć na siebie z nowej perspektywy i rozwinąć się w konkretnych obszarach.
Prowadzę również sesje nakierowane na poprawę koncentracji, pamięci, percepcji i innych funkcji poznawczych.

Uwielbiam pracować z dziećmi i młodzieżą – zawsze staram się, aby wizyta przebiegała w jak najbardziej komfortowych dla Małego Pacjenta warunkach. Jako form leczenia używam wtedy nie tylko rozmowy, ale również  terapeutycznych zabaw i elementów arteterapii. 

Doświadczenie zawodowe zdobywałam m.in. w Centrum Terapii Sotis i poradni Przystań Psychologiczna. Obecnie współpracuję też z Fundacją „Ocalenie” i Poradnią Ortosensis w Markach.

Czas wolny uwielbiam spędzać podróżując w nieznane (zwłaszcza autostopem), uciekając w stronę Natury (zwłaszcza w góry) i smakując coraz to nowe potrawy (zwłaszcza orientalne).


ANNA LEWANDOWSKA

logopeda legionowoUkończyłam studia na kierunku pedagogika specjalna ze specjalizacją: logopedia, na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Zgodnie z moimi zainteresowaniami zawodowymi ukończyłam również neurologopedię na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. By lepiej poznać możliwości rozwojowe dzieci oraz nowe techniki i metody pracy korzystam z szeregu różnych szkoleń i kursów, które pozwalają mi doskonalić warsztat pracy. Zamierzam dokształcać się nadal, gdyż w miarę rozwoju mojej kariery zawodowej dostrzegam wciąż nowe potrzeby podopiecznych oraz możliwości wychodzenia im naprzeciw poprzez zastosowanie nowych sposobów pracy.

Od 18 lat prowadzę z dużym powodzeniem terapie dzieci z różnymi zaburzeniami rozwoju komunikacji werbalnej: z opóźnionym rozwojem mowy, afazją dziecięcą, trudnościami wynikającymi z występowania zespołów genetycznych czy wcześniactwa, ze spektrum autyzmu.

Do każdego dziecka podchodzę indywidualnie, staram się jak najlepiej rozpoznać jego potrzeby rozwojowe. Bardzo ważna dla mnie jest współpraca z rodzicami i opiekunami. Chętnie dzielę się wiedzą i doświadczeniem. Niezwykle istotne są dla mnie dobre relacje międzyludzkie. Zarówno z podopiecznymi – młodszymi i starszymi, jak i z ich rodzicami oraz współpracownikami.


PAULINA NEC

terapia dzieci legionowoJestem pedagogiem wczesnoszkolnym i przedszkolnym oraz pedagogiem specjalnym. Ukończyłam studia magisterskie na kierunku Pedagogika, specjalność: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją włączającą na Uniwersytecie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz studia podyplomowe na kierunku Pedagogika, specjalność: Podnoszenie kompetencji w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych – kwalifikacyjne studia podyplomowe dla nauczycieli szkół ogólnodostępnych w zakresie pedagog specjalny współorganizujący kształcenie włączające na Uniwersytecie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Obecnie jestem studentką studiów podyplomowych w zakresie Integracji Sensorycznej w Wyższej Szkole Edukacji w Sporcie w Warszawie.

Na co dzień pracuję z dziećmi w wieku przedszkolnym, jestem wychowawcą grupy dzieci 6 – letnich. Mam doświadczenie w pracy z dziećmi z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (autyzm).

Swoją wiedzę i umiejętności poszerzam uczestnicząc w wielu szkoleniach i konferencjach. Ukończyłam m.in. „III-stopniowy kurs doskonalący Terapia behawioralna dzieci z autyzmem” w Instytucie Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku; „Trening Umiejętność Społecznych (TUS) terapia grupowa dzieci ze spektrum autyzmu” zorganizowanym przez Fundację Pomoc Autyzm w Warszawie; czy „Dziecko z Zespołem FAS – objawy, prowadzenie terapii” zorganizowane przez Ośrodek Psychoterapii SUKCES w Warszawie. Uczestniczyłam m.in. w konferencji szkoleniowej „Zachowania niepożądane u dzieci – przyczyny, zalecenia terapeutyczne, praktyczne wskazówki” zorganizowaną przez Niepubliczną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli Fundacji Pomoc Autyzm, czy w „IV Konferencji Naukowo – Szkoleniowej z cyklu Wczesna Interwencja, Wczesne Wspomaganie Rozwoju – wsparcie dziecka i rodziny – Dziecko, Rodzina, Terapeuci. Poznanie, wsparcie, współdziałanie” wraz z warsztatem metodycznym z zakresu „Zrozumienie potrzeb i pomoc rodzinie warunkiem efektywnej terapii dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zorganizowanie przez Instytut Pedagogiki Specjalnej Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

W „Okay Psycholodzy i Terapeuci” zapraszam na zajęcia indywidualne dzieci w wieku przedszkolnym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także dzieci młodsze, które potrzebują wsparcia w rozwoju oraz funkcjonowania w społeczeństwie.


Umów się na wizytę