Zapraszam rodziców z dziećmi, które:

  • sprawiają problemy wychowawcze;
  • mają skłonności do samookaleczeń;
  • chorują na depresję.

A także rodziców z dziećmi, które mają diagnozę:

  • Spektrum autyzmu,
  • Zespół Aspergera,
  • niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim;
  • zagrożenie niedostosowaniem społecznym;
  • problemy związane z percepcją, koncentracją, uwagą, pamięcią, myśleniem.

CZUJĘ Z TYM KIM JESTEM

Budowanie poczucia własnej wartości może się okazać niezwykłą przygodą, odkrywaniem swoich własnych blokad i schematów wpojonych w dzieciństwie.
Zapraszam Cię na podróż pełną pytań, na spotkanie z samym sobą.
Warsztat nie jest grupą wsparcia, nie potrzeba na nim się uzewnętrzniać. Może to być dobry początek drogi do czytania siebie samego.