logopeda legionowo

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykształcenie:

Pedagog specjalny, specjalizacja: logopeda – Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. 

Neurologopeda – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Przygotowanie do prowadzenia zajęć z emisji głosu – Uniwersytet SWPS w Warszawie

Doświadczenie:  

Od 19 lat prowadzi z dużym powodzeniem terapie dzieci z różnymi zaburzeniami rozwoju komunikacji werbalnej: z opóźnionym rozwojem mowy, afazją dziecięcą, trudnościami wynikającymi z występowania zespołów genetycznych czy wcześniactwa, ze spektrum autyzmu. Do każdego dziecka podchodzi indywidualnie, stara się jak najlepiej rozpoznać jego potrzeby rozwojowe.

Bardzo ważna dla Ani jest współpraca z rodzicami/opiekunami. Chętnie dzieli się wiedzą i doświadczeniem. Niezwykle istotne są dla niej dobre relacje międzyludzkie. Zarówno z podopiecznymi – młodszymi i starszymi, jak i z ich rodzicami oraz współpracownikami.

Z kim pracuję?

Pracuję z osobami (zarówno dziećmi, jak i dorosłymi), u których występują zaburzenia płynności mówienia. Wspieram dzieci mające trudności w nauce szkolnej współwystępujące z wadami wymowy lub zaburzeniami słuchu fonematycznego. Prowadzę zajęcia grupowe z logorytmiki, rozwijające mowę, słuch, koordynację wzrokowo-słuchowo-ruchową, przygotowujące do wejścia w grupę przedszkolną.

Zapraszam też osoby, które
– chcą poprawić swoją dykcję, emisję głosu
– nie lubią swojego głosu i chciałyby spróbować to zmienić
– mają trudności z płynnością wypowiedzi
– męczą chrypki, nawracające niedyspozycje głosowe
– na co dzień pracują głosem i chciałyby, żeby zawsze był zdrowy, mocny, przyjemny 
 

Gdzie przyjmuję:

  • Logolandia Wieliszew, ul. Kościelna 74
  • Warszawa, gabinet ul. Aluzyjna 23f/403

Zapisy:

575 000 864

pogadajmy.logopeda@gmail.com

Godziny pracy

poniedziałek – piątek

10:00-20:00

logopeda legionowo | neurologopeda | logopeda dzieci | logopeda dla dorosłych | trener emisji głosu