logopeda

Wykształcenie:

Pedagog specjalny, specjalizacja: logopeda – Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. 

Neurologopeda – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Doświadczenie:  

Od 19 lat prowadzi z dużym powodzeniem terapie dzieci z różnymi zaburzeniami rozwoju komunikacji werbalnej: z opóźnionym rozwojem mowy, afazją dziecięcą, trudnościami wynikającymi z występowania zespołów genetycznych czy wcześniactwa, ze spektrum autyzmu. Do każdego dziecka podchodzi indywidualnie, stara się jak najlepiej rozpoznać jego potrzeby rozwojowe.

Bardzo ważna dla Ani jest współpraca z rodzicami/opiekunami. Chętnie dzieli się wiedzą i doświadczeniem. Niezwykle istotne są dla niej dobre relacje międzyludzkie. Zarówno z podopiecznymi – młodszymi i starszymi, jak i z ich rodzicami oraz współpracownikami.

Z kim pracuję?

Pracuję z osobami (zarówno dziećmi, jak i dorosłymi), u których występują zaburzenia płynności mówienia. Wspieram dzieci mające trudności w nauce szkolnej współwystępujące z wadami wymowy lub zaburzeniami słuchu fonematycznego. Prowadzę zajęcia grupowe z logorytmiki, rozwijające mowę, słuch, koordynację wzrokowo-słuchowo-ruchową, przygotowujące do wejścia w grupę przedszkolną.

 

Godziny pracy

poniedziałek – piątek

10:00-20:00