Światowy Dzień Świadomości Autoagresji
Światowy Dzień Świadomości Autoagresji

Autodestrukcją nazywamy zachowania agresywne, niekorzystne, bezpośrednio albo pośrednio zagrażające zdrowiu lub życiu. Różne są kryteria klasyfikacji zachowań autodestrukcyjnych. Autoagresja to działanie lub rozmaite zachowania mające na celu spowodowanie psychicznej albo fizycznej szkody; jest to rodzaj agresji skierowanej „do wewnątrz”. To wszelkie zachowania, które mają oddziaływać na szkodę osoby, ale bez zamiaru samobójczego.

Zachowania te widać najmocniej u nastolatków, którzy z różnych powodów dokonują samouszkodzeń. Zawsze jednak pełni ono jakąś funkcję. Powody mogą być inter lub intrapersonalne. Co to oznacza? Jeśli nastolatek potrzebuje przyłączyć się do grupy osób, zainteresować ich sobą, zwrócić uwagę, zadowolić – wtedy mówimy o funkcji interpersonalnej, czyli związanej z wywarciem pewnego wpływu na otoczenie. Wtedy, gdy funkcja dotyczy karania siebie, deprecjonowania, przerwania dysocjacji (stanu odrealnienia), uniknięcia samobójstwa – mówimy o funkcjach intrapersonalnych. Ważne jest, aby prawidłowo określić funkcję samouszkodzeń, ponieważ pozwoli to prawidłowo określić sposób pomagania.

W moim gabinecie codziennie spotykam się z młodzieżą dokonującą samookaleczeń, głodzących się, przypalających swoją skórę. Każdy z nich niesie w sobie niezwykłą historię. To nie są dzieci zaniedbane, z patologicznych domów, niedopilnowane. Często właśnie zupełnie odwrotnie – to dzieciaki, na których ciąży zbyt duża odpowiedzialność, oczekiwania, plany. To młodzi, którzy szukają swojej tożsamości seksualnej, walczący z poczuciem, że nie zostaną przyjęci przez świat takimi, jacy są. To historie wieloletniego cierpienia bycia kimś, kim inni chcą, aby był. Po wielu latach życia pod czyjeś dyktando, czyjś obraz, można zwyczajnie pogubić się z samym sobą.

Rodzice przychodzą totalnie bezradni, wypisani ze szpitala (bo nie zagraża już bezpośrednio swojemu życiu), pozostawieni z lakoniczną diagnozą i nie do końca działającymi lekami. Autodestrukcja, to praca całego systemu rodzinnego. Pochylenia się nad chorym dzieckiem i niesienie mu pomocy. Tylko wtedy możemy mieć pewność, że leczenie jest skuteczne.

Bez względu na pełnioną funkcję, samouszkodzenia warto poddawać terapii. W bezpiecznej atmosferze pracy z osobą niezależną od rodziny, łatwiej jest przepracować systemy zaradcze, opracować funkcje samookaleczeń oraz psychoedukować rodzinę, aby proces zdrowienia następował szybciej i bardziej trwale.

 

Maja Pisarek, psycholog, psychotraumatolog

Otwórz się na pomoc
Otwórz się na pomoc
Uzależnienie od komputera i Internetu to coraz częściej spotykany problem wśród młodych ludzi.
Z dumą przedstawiamy projekt „Otwórz się na pomoc”, czyli interaktywny film, w którym sami pokierujecie losami 12-letniego Dominika uzależnionego od gier komputerowych. Decyzje wpłyną na przebieg fabuły – jedne zbliżą Dominika do rodziny, inne spowodują pogłębienie cyfrowego uzależnienia.
Projekt zawiera też prawdziwe historie o:
❌problemach zdrowia psychicznego rodzin w izolacji spowodowanej epidemią
❌hejcie i przemocy w sieci
❌nastoletniej depresji
❌uzależnieniu od alkoholu u nastolatka.
Każda z historii zawiera komentarz doświadczonej psycholog dziecięcej i terapeutki Mai Pisarek.
Światowy dzień Zespołu Downa
Światowy dzień Zespołu Downa

21 marca to nie tylko Pierwszy Dzień Wiosny.

 

Autor: Paula Włodarczyk; psycholog, surdopedagog

 

21 marca to nie tylko Pierwszy Dzień Wiosny.

To także Światowy Dzień Osób z  zespołem Downa.

Dlaczego akurat tego dnia go obchodzimy?

Kombinacja liczb 21 oraz 3 nie jest tutaj przypadkowa. Zespół Downa to zespół wad wrodzonych, który jest spowodowany obecnością dodatkowego trzeciego chromosomu 21.

21 marca to również Dzień Kolorowej Skarpetki.

Tego dnia zakładamy dwie różne kolorowe skarpetki na znak naszej solidarności  z osobami z zespołem Downa.

Dlaczego skarpetki? Kształt ich przypomina chromosom. Symbolizują one różnorodność, niedopasowanie społeczne, z którymi te osoby muszą się zmagać.

Czego potrzebuje dziecko z zespołem Downa?

Przede wszystkim całkowitej akceptacji i bezwarunkowej miłości. Poczucia, że jest wartościowym człowiekiem. Życzliwej i pomocnej dłoni, wsparcia od innych oraz wyrozumiałości w chwilach trudnych. Przygotowania go do życia w społeczeństwie, pełnienia w nim określonej roli oraz samodzielności.

Pamiętajmy, że Osoby z zespołem Downa mogą i decydują o sobie samych. Mają prawo do całkowitego uczestniczenia w życiu społecznym.

Program „Down the road”, w którym wzięły udział osoby z zespołem Downa, pokazał nam, że nasze ograniczenia są najczęściej tylko w głowie. Pomimo swojej niepełnosprawności, pewnych ograniczeń można spełniać swoje marzenia, realizować cele, czy prowadzić ciekawe życie.

Kto nie widział żadnego odcinka tego programu zachęcam do obejrzenia. 😊

 
Choroba afektywna dwubiegunowa CHAD
Choroba afektywna dwubiegunowa CHAD

Choroba afektywna dwubiegunowa (CHAD)

autor: Zuzanna Kamińska        

   Depresja dwubiegunowa, czy też zaburzenie afektywne dwubiegunowe lub maniakalno-depresyjne, charakteryzuje się występowaniem epizodów nadmiernie podwyższonego (mania lub hipomania) lub nadmiernie obniżonego (depresja) nastroju. Stąd też w klasyfikacjach zaburzeń psychicznych znajdziemy ją w rozdziałach dotyczących zaburzeń nastroju. Pacjenci z takim rozpoznaniem borykają się z wieloma problemami z obszarów nie tylko psychicznych i zdrowotnych, ale często także małżeńskich, rodzicielskich, koleżeńskich, zawodowych… Niestety można wymieniać ich wiele. Depresja dwubiegunowa to ciężkie i przewlekłe zaburzenie, o którym zdecydowanie za mało się mówi.

            Zacznijmy jednak od początku. Co to w praktyce oznacza, że pacjent ma dwubiegunowe zaburzenie nastroju? Przede wszystkim należy podkreślić, że obraz tego zaburzenia jest bardzo zróżnicowany. Dotyczy ona wszak mózgu, a nie ma na świecie dwóch dokładnie takich samych mózgów. Nie mówiąc już o indywidualnym doświadczeniu i środowisku jednostki, które z pewnością mają przełożenie na przebieg choroby. Zbliżając się do opisu objawów omawianego zaburzenia, już sama nazwa naprowadza na właściwy trop w zrozumieniu jego natury. Otóż nastrój pacjenta można rozrysować w postaci sinusoidy o bardzo dużej amplitudzie. Ogromnych górek i głębokich dołków. W życiu pacjenta są momenty, kiedy jego nastrój jest istotnie obniżony, depresyjny. Pojawia się nadmierna senność, zmęczenie, brak motywacji do działania, problemy z koncentracją, uwagą czy trudności z podjęciem najprostszych decyzji. Spada tempo pracy, zmniejsza się aktywność społeczna. Mogą wystąpić myśli rezygnacyjne, samobójcze, a nawet próby odebrania sobie życia. Taki epizod depresyjny, dół na wspomnianej wyżej sinusoidzie, trwa zwykle kilka miesięcy. Nie trzeba tłumaczyć jak potężnie może wpłynąć na życie prywatne i zawodowe.

          Są też chwile, kiedy osoba chorująca na zaburzenie dwubiegunowe czuje nadmierne pobudzenie psychoruchowe, zawyżoną samoocenę, mniejszą potrzebę snu i ogromne pokłady energii. Może wtedy podejmować lekkomyślne decyzje, zachowywać się nieracjonalnie, kompulsywnie wydawać pieniądze i nawiązywać przygodne relacje seksualne. Pojawiają się także nieopanowana gonitwa myśli i wielomówność, a zachowanie często jest mocno niestosowne lub agresywne. Czasem występują nawet omamy i halucynacje.  W zależności od głębokości objawów taki epizod nazywamy maniakalnym lub hipomaniakalnym. Manię charakteryzują bardziej nasilone symptomy w stosunku do hipomanii. Epizod ten trwa od kilkunastu dni do kilku miesięcy. Niezdiagnozowany i niekontrolowany może doprowadzić do bardzo poważnych kryzysów życiowych, rozpadów małżeństwa czy utraty pracy z powodu niezrozumiałych dla otoczenia zachowań i decyzji.

          Charakterystyczny dla omawianego zaburzenia jest powrót do zdrowia pomiędzy epizodami, czyli tzw. remisja. Niestety w miarę trwania choroby  okresy remisji skracają się.

         Depresja dwubiegunowa nie jest zaburzeniem, które można całkowicie wyleczyć. Można jednak istotnie łagodzić jej objawy oraz uczyć pacjentów radzić sobie z różnego rodzaju trudnościami towarzyszącymi im w życiu codziennym. Jakie metody leczenia są obecnie dostępne? Jest ich bardzo dużo zaczynając od farmakoterapii, przez przezczaszkową stymulację magnetyczną po różnorodne metody psychoterapeutyczne. Niezmiernie istotne jest poprawne rozpoznanie zaburzenia przed wdrożeniem farmakoterapii. Jeżeli pacjent chorujący na depresję dwubiegunową zgłasza się do lekarza psychiatry w epizodzie depresji, błędnie może zostać rozpoznana depresja jednobiegunowa. Zwłaszcza, jeżeli jest to początek choroby, pierwszy zaobserwowany w życiu epizod. Taką sytuację należy określić jako co najmniej niekorzystną, gdyż podczas stosowania części leków tzw. przeciwdepresyjnych (np.: inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny = SSRI) istnieje ryzyko wywołania epizodu maniakalnego.

          W celu leczenia choroby afektywnej dwubiegunowej często przepisywane są leki stabilizujące nastrój (normotymiczne), takie jak na przykład lit. Podaje się go zarówno podczas epizodów manii, depresji, jak i prewencyjnie, aby zapobiec pojawianiu się objawów choroby. Od niedawna stosuje się również leki przeciwpadaczkowe (np. karbamazepina), szczególnie u pacjentów, którzy nie reagują dobrze na lit.

         Przyczyny powstawania zaburzenia afektywnego dwubiegunowego nie są do końca jasne. Wiadomo, że ryzyko zachorowania znacznie wzrasta, jeżeli choroba ta pojawiła się u członków rodziny, co wskazuje na przynajmniej częściowe podłoże genetyczne. Bezpośrednią przyczyną zmian nastroju są zaburzenia przekaźnictwa nerwowego w mózgu, czyli niewłaściwe stężenia różnych substancji chemicznych (tzw. neuroprzekaźników takich jak np.: serotonina). Epizod może (choć nie musi) być poprzedzony trudną sytuacją życiową lub nadużywaniem substancji psychoaktywnych. W związku z tym depresję dwubiegunową wywoływać mogą czynniki psychologiczne, społeczne, środowiskowe, chemiczne oraz genetyczne, a najprawdopodobniej niekorzystna kombinacja powyższych.

Źródła:

„Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Opisy kliniczne i wskazówki diagnostyczne”, S. Pużyński, J. Wciórka, 2000, Vesalius

„Kryteria diagnostyczne zaburzeń psychicznych. Wydanie piąte. DSM-5”, American Psychiatric Association, red. P. Gałecki, M. Pilecki, J. Rymaszewska, A. Szulc, S. Sidorowicz, J. Wciórka, 2021, Edra Urban & Partner

„Psychologia Zaburzeń”, J.N. Butcher, J.M. Hooley, S. Mineka, 2017, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne sp. z o.o.

.