Dzięki metodzie CVP (change value process) możliwa jest głęboka praca z podświadomością czyli tam, gdzie przechowywane są, m.in. trudne wspomnienia, emocje, które nie mogły być z jakiegoś powodu wcześniej wyrażone, lub w pełni przeżyte i zostały „zepchnięte” jak np., w PTSD (zespół stresu pourazowego) lub innych trudnych doświadczeniach. CVP pozwala „dotknąć” tych uczuć, przyjrzeć się im w bezpieczny sposób, pozwala przeżyć je i doświadczyć. Taki proces pozwala dotrzeć do tego, co nieuświadomione, przepracować i zintegrować. Pozwala precyzyjnie zobaczyć, poczuć, zrozumieć i domknąć to, czego w procesie poznawczo- logicznym trudno jest doświadczyć.

Dlatego, pomaga w pracy z poczuciem wartości, trudną przeszłością (wewnętrzne dziecko), pomaga poradzić sobie z trudnymi silnymi emocjami, jak gniew, lęk, poczucie winy, smutek, żal. Wzmacnia pewność siebie, rozumienie siebie, samoświadomość, wzmacnia mocne strony, rozwija talenty. Wspiera pracę z depresją. Pomaga uwalniać ograniczające przekonania, obawy.

Umów się do terapeuty, który wykorzystuję metodę CVP w swojej pracy.