Coaching

Najważniejsze w coachingu jest przeprowadzenie klienta do wymarzonego celu, a zadaniem coacha jest wspieranie go w samodzielnym dokonywaniu zamierzonej zmiany przy jednoczesnej ustawicznej pracy nad wzbudzeniem i podtrzymaniem wewnętrznej motywacji do zmiany.

Coaching jako metoda rozwoju osobistego charakteryzuje się:
– nakierowaniem na cel w osiąganiu najlepszych rezultatów,
– wspieraniem i wzmacnianiem potencjału i zasobów klienta,
– wzbudzaniem kreatywności i energii,
– budowaniem motywacji,
– równowagą pomiędzy osiąganiem wymiernych rezultatów a rozwojem,
– wykorzystaniem wewnętrznej mądrości.

Na czym polega ta metoda

W coachingu klient ustala swoje cele, planuje działania, podejmuje decyzje w zgodzie ze sobą oraz odkrywa 
i uczy się, jak pełniej korzystać ze swoich zasobów.

Dzięki tym odkryciom zmiana dotychczasowych nawyków i przekonań jest łatwiejsza i nierzadko bywa po prostu przyjemna. 

Najważniejsze w coachingu jest przeprowadzenie klienta do wymarzonego celu a zadaniem coacha jest wspieranie go w samodzielnym dokonywaniu zamierzonej zmiany przy jednoczesnej ustawicznej pracy nad wzbudzeniem
i podtrzymaniem wewnętrznej motywacji do zmiany.

Coaching kryzysowy

Od pierwszych dni życia towarzyszą nam sytuacje trudne, z którymi uczymy się radzić sobie budując rozmaite, mniej lub bardziej skuteczne strategie pokonywania owych trudności. Faktem niepodważalnym jest to, że absolutnie każdy człowiek napotyka przeszkody i doświadcza sytuacji trudnych. Jednakże dla każdego zupełnie coś innego będzie oznaczało trudność i każdy zupełnie inaczej będzie w stanie sobie z tymi trudnościami radzić.

Ważne jest to, że każdy kryzys jest czymś,
z czego można wyjść. Co więcej można wyjść silniejszym, mądrzejszym, lepszym
i – uwaga – szczęśliwszym niż było się wcześniej.

Kryzys to przełom, punkt zwrotny, rozdroże – musisz wybrać, w którą stronę pójdziesz. Taka sytuacja wyboru stwarza możliwość rozwoju osobistego. To szansa na nabycie nowych umiejętności radzenia sobie, jak również na zmianę starych i nieprzydatnych przekonań i nawyków.

Przykładowe obszary kryzysu, w których mogę Cie wesprzeć:

  • niepłodność,

  • problemy rodzicielskie,

  • kryzys w relacji (konflikt, rozstanie, trudności w nawiązaniu nowej relacji),

  • wypalenie zawodowe,

  • utrata bądź chęć zmiany pracy,

  • zdrowie, 

  • i inne

"To Ty możesz właśnie teraz zdecydować, czy wykorzystasz tę okazję do zmiany całego swojego życia na lepsze."

Zapisy i więcej informacji: 608 622 013