Analiza behawioralna

Co jest dla Ciebie ważne w życiu?
Czym się kierujesz podejmując istotne decyzje i jak je podejmujesz?
Jakie indywidualne predyspozycje i preferencje wpływają na Twoje działania oraz
relacje z innymi w środowisku zawodowym?

Jeśli chcesz się tego dowiedzieć, aby świadomie zarządzać własnym rozwojem, to: zapraszam na dwa indywidualne spotkania o charakterze diagnostyczno-coachingowym, zawierające: pracę z wartościami Klienta, analizę behawioralną Extended DISC (wykonaną on-line przez Klienta między spotkaniami) oraz sesję informacji zwrotnej.

Na czym polega ta metoda

Analiza behawioralna Extended DISC opisuje:
– naturalny styl zachowania i komunikacji osoby,
– czynniki motywujące i działające demotywująco,
– sposób podejmowania decyzji
– mocne strony i obszary do rozwoju oraz
– styl zachowań w zespole.

Wykorzystuje ona jako podstawę teoretyczną czterostrefowy model ludzkich zachowań znany powszechnie pod nazwą DISC.

Model ten zbudowany jest w oparciu o teorię Carla Gustava Junga i służy do opisywania oraz analizowania naturalnego sposobu reakcji osoby na bodźce z otoczenia. Nie klasyfikuje on ludzi na dobrych i złych. Analiza behawioralna jest samooceną, mierzy jednak również nieuświadomiony poziom zachowań. Raport identyfikuje zatem prawdziwe mocne strony oraz potencjalne obszary do doskonalenia
pozwalając na coraz skuteczniejsze działanie jednostki.

Dla kogo?

– dla osób zainteresowanych rozwojem osobistym i chcących go ukierunkować
– dla osób rozważających zmiany życiowe, w tym zmianę środowiska pracy czy
zespołu
– dla osób chcących zidentyfikować swoje mocne strony i talenty oraz zdefiniować
obszary do rozwoju
– dla osób chcących zidentyfikować elementy motywujące je w pracy, by dokonywać
świadomych wyborów zawodowych
– dla osób chcących lepiej zrozumieć własne działania i podejmować korzystne dla
siebie decyzje

Cel i korzyści

– wsparcie w wypracowaniu zbioru wartości Klienta ważnych dla niego podczas
dokonywania własnych wyborów
– zwiększenie motywacji Klienta do zmiany i wyznaczenia kierunku rozwoju zgodnego
z osobistym potencjałem
– możliwość podejmowania decyzji w oparciu o własne predyspozycje i preferencje
– poznanie swoich zasobów i czynników sukcesu
– wzrost samoświadomości Klienta

2 x spotkanie 60-90 minut (plus czas na wykonanie badania on-line ok. 8-10 min.)

Zapisy i więcej informacji: 608 622 013