grupa wsparcia

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykształcenie:

Socjoterapeuta, pedagog edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, pedagog pracy – Uczelnia Warszawska im. M. Curie-Skłodowskiej –  oraz  CWR

Doświadczenie:

Doświadczenie zdobywała w ramach Akademii Socjoterapii prowadzonej przez Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”, pracując w Centrum Młodych jako asystent usamodzielniania z ludźmi do 26 r. ż. W jej sercu wciąż pozostają podopieczni Stowarzyszenia „Serduszko dla Dzieci”. Na co dzień pracuje w Szkole Podstawowej, gdzie jest wychowawcą klasy oraz prowadzi zajęcia socjoterapeutyczne i Trening Umiejętności Społecznych dla uczniów z potrzebą kształcenia specjalnego.

Z kim pracuję?

Socjoterapia jest zdecydowanie procesem grupowym i wtedy daje wymierne efekty. Jeżeli jednak człowiek nie jest gotowy na zaistnienie na forum, przyjęcie wsparcia grupy, obecności innych osób, słowem oddziaływania społecznego, wtedy zaczynamy od pracy indywidualnej. Dla kogo?

Dzieci i młodzież:

 • wycofane, nieśmiałe, z poczuciem osamotnienia, wyobcowane społecznie;
 • nadpobudliwe, z problemami z koncentracją, z trudnościami w nauce;
 • przejawiające zachowania agresywne;
 • sprawiające trudności wychowawcze;
 • z orzeczeniem lub opinią, w której zawarto zalecenie uczestnictwa w zajęciach TUS lub socjoterapii; (dla wyjaśnienia: socjo różni się od tus sposobem myślenia o dziecku, TUS – jaki problem ma dziecko, wypracowujemy techniki postępowania, ćwiczymy kroki danych umiejętności, socjoterapia – co dziecko myśli o sobie, jakie ma sądy urazowe, korygujemy sposób myślenia o sobie poprzez doświadczenia społeczne).
 • ogólnie z zaburzeniami: emocjonalnymi, zachowania, rozwojowymi oraz lękiem społecznym.

Dorośli, którzy:

 • są w kryzysie, doświadczają trudności życiowych, problemów osobistych;
 • poszukują sposobów radzenia sobie w trudnych okolicznościach;
 • chcą modyfikować swoją relację z otoczeniem, szczególnie na linii rodzic – dziecko;
 • potrzebują odreagowania napięcia emocjonalnego;
 • chcą nauczyć się wyrażać siebie (emocje, potrzeby, zarządzanie złością);
 • mierzą się z niską samooceną (praca nad obrazem własnej osoby);
 • mają deficyty umiejętności komunikacyjnych i społecznych;
 • ogólnie: chcą pogłębić wiedzę o sobie samym; rozwinąć umiejętności społeczne takie jak m.in.: asertywność, pewność siebie, komunikacja, budowanie relacji opartych na szacunku, autoprezentacja; chcą lepiej funkcjonować w relacjach interpersonalnych i w społeczeństwie.

Moim celem, w głównej mierze będzie przygotowanie uczestników do włączenia w proces grupowy.

Prowadzę też terapię indywidualną i grupową Generation Code z wykorzystanem gry „Grunt to Korzenie”

 

Zapisy pod numerem 608 622 013

Godziny pracy

poniedziałek – piątek

10:30-20:00