Wykształcenie:

Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej.
Czteroletnie szkolenie podyplomowe w zakresie psychoterapii akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Stowarzyszenie Psychoterapii Integracyjnej.
Czwarty rok szkolenia dla psychoterapeutów terapii rodzin i par w nurcie systemowym z elementami psychodynamiki.
Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku polityka społeczna i dyplomowanym pracownikiem socjalnym.

Doświadczenie:

 Doświadczenie zdobywała pracując z rodzinami zagrożonymi marginalizacją społeczną w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Kompetencje kliniczne na oddziale całodobowym w Klinice Nerwic, Zaburzeń Osobowości, Odżywiania w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie gdzie prowadziła psychoterapię indywidualną.

Z kim pracuję?

Zawodowo od kilku lat zajmuję się problemami wychowawczymi, partnerskimi i relacyjnymi, pracuję z osobami dorosłymi doświadczającymi: kryzysu/zmiany, depresji i zaburzeń nastroju oraz lęku, samotności oraz problemów w związkach, traumy, zaburzeń osobowości. Zajmuję się także wsparciem dla osób LGBT+.

Swoją prace poddaję stałej superwizjii u certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.