Zadbałeś o wszystko tylko nie o siebie?

Grupa wsparcia jest formą pomocy psychologicznej.  Uczestniczą w niej osoby, które łączą podobne problemy i trudności. 

Udział w grupie wsparcia polega na dzieleniu się własnymi doświadczeniami z innymi jej członkami, słuchaniu, nawiązywaniu kontaktu, dzieleniu się pożytecznymi informacjami, udzielaniu sobie wzajemnie wsparcia emocjonalnego. Aktywne uczestnictwo w grupie wsparcia pomaga w pracy nad sobą, w osobistym rozwoju, a także w radzeniu sobie z codziennymi trudnościami. 

Dla kogo?

– dla rodziców dzieci pozostających w terapii

– dla rodziców dzieci w spektrum autyzmu, z ZA, Zespołem Downa, orzeczeniem / opinią, depresją, po próbach samobójczych, samookaleczających się

– dla rodziców, którzy potrzebują zadbać o siebie, którzy nie umieją bądź nie chcą radzić sobie ze swoimi problemami sami, dla tych, którzy chcą jeszcze świadomiej pomagać swoim dzieciom

Zapisy trwają. Zadzwoń, aby dowiedzieć się więcej: 608 622 013
Prowadząca grupę

Zuzanna Kamińska  – psycholog, pracuje z dziećmi i młodzieżą z problemami emocjonalnymi, depresją, zaburzeniami osobowości, zaburzeniami odżywiania, pacjentami z diagnozą.