psycholog legionowo

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykształcenie:

Psycholog – Akademia Pedagogiki Specjalnej na kierunku psychologia wspierania rozwoju i kształcenia, studia magisterskie ukończone w 2016 roku

Pedagog resocjalizacyjny – Akademia Pedagogiki specjalnej na kierunku pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną, studia magisterskie ukończone w 2014 roku

Certyfikat TUS (Trener Umiejętności Społecznych).

Doświadczenie:

Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Józefowie, Dom Dziecka Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Warszawie, filia Domu Dziecka nr 2 im. dr Janusza Korczaka w Warszawie, Zespół Niepublicznych Szkól Specjalnych przy Fundacji Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym w Warszawie, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Księży Orionistów w Warszawie.

Z kim pracuję?

Oferuję wsparcie w codziennych wyzwaniach zarówno dzieciom, rodzicom jak i nauczycielom. Prowadzę indywidualne i grupowe zajęcia dla dzieci i młodzieży, w tym przeznaczone dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, z afazją, ze spektrum autyzmu. Pracuję również z dziećmi nieśmiałymi, wycofanymi, z lękami, z obniżonym nastrojem. W trakcie naszych spotkań rozwijamy zdolności poznawcze, pracujemy nad emocjami i rozwojem społecznym, poczuciem własnej wartości, uczymy się pozytywnego myślenia. Razem stawiamy czoła wyzwaniom. Wierzę, że życzliwa, bezpieczna relacja pomaga łatwiej odnaleźć się w niekiedy trudnej rzeczywistości.

 

Informacje o zapisach pod nr telefonu 608 622 013

Godziny pracy

poniedziałek – piątek

10:30-20:00