psycholog dla dzieci legionowo

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykształcenie:

Magister psychologii – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Trener TUS – Trening Umiejętności Społecznych, Fundacja Pomoc Autyzm

Doświadczenie:  

Poradnie psychologiczno – pedagogiczne: terapie  z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zajęcia grupowe w zakresie Treningu Umiejetności Społecznych.

Psycholog w żłobku – obserwacja, diagnoza, psychoedukacja, zajęcia terapeutyczne

Z kim pracuję?

Pracuje z dziećmi i młodzieżą w wieku od 2 do 14 lat ze spectrum autyzmu, nadpobudliwością psychoruchową oraz zaburzeniami lękowymi i traumą. Ponadto prowadzę terapie z młodzieżą znajdującą się w kryzysie psychicznym i potrzebującą wsparcia emocjonalnego.

Godziny pracy

poniedziałek – piątek

10:30-20:00