diagnoza psychologiczna, diagnoza autyzmu, diagnoza ADHD

Wykształcenie:

Psycholog – Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS w Warszawie na kierunku psychologia (specjalność Kształtowanie i modyfikacja zachowania)

Pedagog specjalny – Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

Doświadczenie:

Doświadczenie zawodowe zdobywałam podczas wolontariatu w Domu Małego Dziecka w Warszawie, podczas pracy w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, gabinetach psychologicznych, szkołach, przedszkolach oraz jako uczestnik specjalistycznych kursów, szkoleń i warsztatów

Z kim pracuję?

Pracuję z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi.

 

Moje doświadczenie zawodowe obejmuje pracę z: dziećmi i młodzieżą z trudnościami szkolnymi, emocjonalnymi, w tym zaburzeniami zachowania i zaburzeniami rozwojowymi, pracę z rodzicami z trudnościami wychowawczymi na rzecz ich dzieci i poprawy relacji rodzinnych, wieloletnią pracę z osobami niepełnosprawnymi (fizycznie, intelektualnie), osobami z zaburzeniami osobowości, lękowymi, depresyjnymi.

 

W Okay zapraszam na diagnozę dzieci, młodzieży i dorosłych.

Godziny pracy

poniedziałek – piątek

10:00-20:00