diagnoza psychologiczna, diagnoza autyzmu, diagnoza ADHD

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykształcenie:

Psycholog – Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS w Warszawie na kierunku psychologia (specjalność Kształtowanie i modyfikacja zachowania)

Pedagog specjalny – Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

Doświadczenie:

Doświadczenie zawodowe zdobywałam podczas wolontariatu w Domu Małego Dziecka w Warszawie, podczas pracy w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, gabinetach psychologicznych, szkołach, przedszkolach oraz jako uczestnik specjalistycznych kursów, szkoleń i warsztatów

Z kim pracuję?

Pracuję z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi.

Moje doświadczenie zawodowe obejmuje pracę z: dziećmi i młodzieżą z trudnościami szkolnymi, emocjonalnymi, w tym zaburzeniami zachowania i zaburzeniami rozwojowymi, pracę z rodzicami z trudnościami wychowawczymi na rzecz ich dzieci i poprawy relacji rodzinnych, wieloletnią pracę z osobami niepełnosprawnymi (fizycznie, intelektualnie), osobami z zaburzeniami osobowości, lękowymi, depresyjnymi.

W Okay zapraszam na diagnozę dzieci, młodzieży i dorosłych.

 

Informacje o zapisach pod nr telefonu 608 622 013

Godziny pracy

poniedziałek – piątek

10:30-20:00