Wykształcenie:

Glottodydaktyk, pedagog, językoznawca – Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawiena na kierunku Glottodydaktyka i Nauczanie zintegrowane na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, studia podyplomowe na kierunku teatrologii oraz języka polskiego.

Doświadczenie:

Szkoła Podstawowa. Prowadzi zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci zdolnych oraz zajęcia wspomagające dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce. Koordynuje kilka projektów edukacyjno- wychowawczych dla dzieci i młodzieży.

 Z kim pracuję?

W „Okay Psycholodzy i Terapeuci” zapraszam na zajęcia prowadzone metoda glottodydaktyki zarówno dla dzieci zagrożonych dysleksją, ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, jak i chcących doskonalić umiejętności czytania oraz pisania. Zapraszam też dzieci w wieku przedszkolnym na zajęcia wprowadzające w fascynujący świat głosek i liter. Do pracy wykorzystuję narzędzia glottodydaktyczne takie jak klocki logo, glottodywanik oraz licencjonowane programy wspomagające terapie i rozwój wszystkich zmysłów i percepcji niezbędnych do przyswojenia tych skomplikowanych umiejętności. 

Informacje o zapisach pod nr telefonu 608 622 013

Godziny pracy

poniedziałek – piątek

10:00-20:00