neurologopeda logopeda warszawa legionowo

Logopeda to osoba, która, uogólniając, zajmuje się wspieraniem mowy. Dzięki badaniom przesiewowym w przedszkolach, zawód ten jest doskonale rozpoznawalny w środowisku rodziców. Kim w takim razie jest neurologopeda i czy ma podobne kompetencje?

Autorka: Anna Lewandowska, logopeda i neurologopeda

Logopeda – obszar działania i kompetencje

Logopeda jest terapeutą zajmującym się diagnozowaniem oraz terapią wad wymowy i zaburzeniami komunikacji werbalnej. Kiedy warto skonsultować się z logopedą? W przypadku, gdy pojawiają się z problemy m.in. z:

  • realizacją głosek,
  • wymawianiem słów,
  • łączeniem słów w zdania,
  • nieumiejętnością różnicowania dźwięków mowy.

Logopeda pomoże ustalić przyczynę kłopotów i dobierze metody pracy. W razie potrzeby zaleci też współpracę z innymi specjalistami, którzy poszerzą zakres oddziaływań.

Wykształcenie logopedyczne i specjalizacje

Osoby, które lubią pracować z innymi ludźmi, mają duże pokłady cierpliwości i nie potrzebują na co dzień fajerwerków w pracy, mogą podjąć studia z zakresu logopedii, studia podyplomowe, a potem szkolić się pod okiem najlepszych, by ciągle doskonalić swój warsztat.

Po latach pracy w zawodzie wie się i czuje, że niektóre elementy tej dyscypliny są danemu terapeucie bliższe. Logopedia, jak dziedzina bardzo szybko się rozwija. Powstają nowe działy, które umożliwiają specjalistom wybór kierunku, w którym chcą pogłębiać wiedzę i doskonalić się zawodowo:

  • oligofrenologopedia jest specjalizacją dla tych, którzy pracują z osobami z upośledzeniem umysłowym,
  • surdologopedia skupia się na pracy z osobami z niedosłuchem,
  • onkologopedia wspiera mowę u osób z nowotworami (głównie głowy i szyi),
  • balbutologopedia to dziedzina dla wspierających osoby jąkające się,
  • neurologopedia zajmuje się zaburzeniami komunikacji, które wiążą się z układem nerwowym.

Neurologopedia i kompetencje neurologopedy

Neurologopedia to diagnoza oraz terapia zaburzeń komunikacji i mowy, których przyczyną jest opóźnienie dojrzewania ośrodkowego układu nerwowego lub jego uszkodzenia. Neurologopedów można spotkać na oddziałach szpitalnych, poradniach, przychodniach czy prywatnych gabinetach.

Zajmują się zarówno dziećmi, u których trudności w komunikacji łączą się z obciążonym wywiadem okołoporodowym (choroby mamy w czasie ciąży, nieprawidłowy rozwój płodu, niedotlenienie, ciężki poród itd.), niepełnosprawnością intelektualną, całościowymi zaburzeniami rozwoju, jak i dorosłymi, którzy w wyniku chorób czy urazów (nowotwory, udary, wypadki komunikacyjne) utracili możliwości komunikacyjne, bądź zostały one w różnym stopniu ograniczone.

Neurologopeda - metody pracy

W swojej pracy neurologopeda zwraca uwagę nie tylko na mowę pacjenta, ale stymuluje też inne funkcje poznawcze. Działanie to pomaga zapewnić jak najlepsze funkcjonowanie. Zdarza się, że pomimo potencjalnych możliwości mowa (werbalna) nie rozwija się wcale albo jest bardzo zaburzona. Terapeuta może zaproponować wtedy wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się. Jakie? To wszystko zależy od potrzeb osoby, która wykazuje takie trudności.

Jeśli u bliskich występują trudności w komunikacji werbalnej – w rozumieniu lub nadawaniu mowy, warto skonsultować się z logopedą, bądź neurologopedą. Specjalista pomoże znaleźć rozwiązanie w danej sytuacji, poprowadzi terapię, udzieli wskazówek, będzie wsparciem dla osoby potrzebującej a także dla jej rodziny.