REGULAMIN ZAJĘĆ GRUPOWYCH DLA UCZESTNIKÓW I OPIEKUNÓW UCZESTNIKÓW

 1. Organizatorem zajęć jest Poradnia OKAY PSYCHOLODZY I TERAPEUCI. 
 2. Zajęcia Grupy Wsparcia odbywają się 1 x w tygodniu w godzinach zgodnie z grafikiem zajęć, zamieszczonym na stronie: https://okayterapeuci.pl/oferta/terapia-grupowa/
 3. Cykl zajęć Grupy obejmuje 10 lub 20 spotkań, które trwają: 90 minut każde.  
 4. Koszt całego cyklu zajęć Grupy Wsparcia (10 lub 20 spotkań) wynosi odpowiednio 1000 zł lub 2000 zł. Dla nowych uczestników przed przyjęciem do grupy, jest opcjonalna dodatkowo płatna konsultacja – koszt 90 zł / 30 min.  
 5. Grupa rusza jeżeli zostanie do niej zapisanych co najmniej 7 osób. 
 6. Istnieje możliwość płatności w 2-óch lub 4-ech ratach, w zależności od długości cyklu.  
 7. Po odbyciu konsultacji i zakwalifikowaniu do grupy obowiązuje zadatek w wysokości 200 zł (słownie: dwieście złotych). Poradnia zobowiązuje się wysłać do uczestnika link do płatności PayU, który jest ważny 3 dni.  
 8. Jeśli przedpłata nie zostanie uiszczona w terminie 3 dni od daty wysłania linku, organizator nie gwarantuje miejsca w grupie. 
 9. Każdy uczestnik zapisywany jest na cały cykl danej grupy. Kwota wpłacona za dany cykl nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności lub rezygnacji z uczestnictwa w grupie. 
 10. W wyjątkowych przypadkach, do zajęć można dołączyć w formie on-line. O chęci połączenia się zdalnie należy poinformować Organizatora (tel.: 608 622 013) nie później niż do godziny 19:00 w dniu poprzedzającym zajęcia. 
 11. Do grupy można zapisać się przed rozpoczęciem cyklu. Dołączyć do grupy można najpóźniej do 3-ich zajęć. W takim przypadku koszt zajęć zostaje proporcjonalnie pomniejszony. 
 12. Uczestnik zobowiązuje się wpłacić organizatorowi: zaliczkę w wysokości 200 zł (do 3 dni od zapisu / podpisania regulaminu) oraz dwie raty w wysokości 400 zł lub cztery raty w wysokości 450 zł.
 13. Wpłaty należy dokonać przelewem na nr konta 46 1140 2004 0000 3102 8362 0114,  z dopiskiem „grupa wsparcia + imię i nazwisko” lub za pomocą płatności PayU, po uzgodnieniu z recepcją Poradni. 
 14. W razie choroby lub innej niespodziewanej nieobecności prowadzącego, dane spotkanie może zostać przełożone lub poprowadzone w ramach zastępstwa przez wykwalifikowanego terapeutę, oddelegowanego przez Organizatora. Organizator nie ma obowiązku informować Uczestnika o zastępstwie.
 15. Organizator zobowiązuje się przekazać Uczestnikom harmonogram spotkań na dany cykl, z uwzględnieniem przerw świątecznych, dni wolnych.  
 16. Zajęcia grupowe odbywają się w lokalu pod adresem: ul. Warszawska 60B, 05-120 Legionowo 
 17. Regulamin obowiązuje w całym roku szkolnym 2022/2023.
 18. Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem i zobowiązuję się do jego przestrzegania.  

Godziny pracy

poniedziałek – piątek

10:30-20:00