REGULAMIN

Regulamin świadczenia usług w gabinecie psychologicznym  „Okay psycholodzy i terapeuci”

 1. Przyjmujemy osoby dorosłe, dzieci, rodziny oraz pary.
 2. Jesteśmy zobowiązani zasadą poufności, tj. zatrzymujemy dla siebie wszystkie informacje, w posiadanie których wchodzimy podczas realizacji wizyt z pacjentami.
 3. Pracujemy zgodnie z zasadami Kodeksu Etyczno – Zawodowego Psychologa.
 4. Nie udzielamy porad bez uprzedniego umówienia wizyty.
 5. Pacjent umawiając wizytę zostawia swój nr telefonu oraz adres e-mail niezbędne do kontaktu. Dane pacjenta są chronione zgodnie z obowiązującymi zasadami prawa oraz rozporządzeniem RODO.

REJESTRACJA I POTWIERDZANIE WIZYTY 

 1. Wizytę można umówić telefonicznie, mailowo lub przez portal https://www.medfile.pl
 2. Dane do kontaktu znajdują się w zakładce kontakt na stronie internetowej www.okayterapeuci.pl
 3. Przed terminem wizyty pacjent otrzymuje od OKAY Psycholodzy i Terapeuci sms zawierający przypomnienie o dacie wizyty.
 4. Terapeuta/pracownik OKAY może również kontaktować się telefonicznie w celu potwierdzenia spotkania.
 5. Konsultacje sobotnie oraz pierwsze wizyty nowego pacjenta odbywają się tylko po dokonaniu przedpłaty za pośrednictwem PayU lub bezpośrednio na konto (Alior Bank 34249000050000453053585471). W przypadku dokonania płatności, której z powodu czasu wpłaty nie możemy zobaczyć na swoim koncie, potrzebne jest przesłanie potwierdzenia dokonania przelewu na mail biuro@okayterapeuci.pl niezwłocznie po dokonaniu przelewu.

PŁATNOŚĆ ZA WIZYTY

 1. Płatności można dokonać gotówką, kartą PRZED wizytą w recepcji OKAY.
 2. Dopuszczalne jest dokonanie przelewu po uprzednim uzgodnieniu tego z pracownikiem recepcji OKAY.
 3. Wizyty sobotnie muszą zostać opłacone przelewem z góry, maksymalnie dobę przed spotkaniem.
 4. Opłaty za zajęcia grupowe pobierane są z góry.
 5. Istnieje możliwość otrzymania faktury za wizytę. Dane do faktury wraz z informacją o potrzebie wystawienia faktury, należy pozostawić w recepcji, PRZED opłaceniem wizyty.

ODWOŁYWANIE WIZYT

 1. Odwołać lub przełożyć umówioną wizytę można (bez żadnych konsekwencji)
  nie później niż 24 godziny przed planowaną wizyt.
  W weekendy i święta odwołanie wizyty możliwe jest jedynie za pośrednictwem SMS-a lub wiadomości mailowej na adres: biuro@okayterapeuci.pl
 2. Wizytę można odwołać:
   • dzwoniąc/wysyłając sms na numer: 608 622 013 lub 798 096 065
   • maila na adres: biuro@okayterapeuci.pl
 3. Nieodwołanie wizyty w wyznaczonym terminie lub niestawienie się na wizytę wcześniej potwierdzoną skutkuje koniecznością uiszczenia opłaty w wysokości 100 % kosztów sesji terapeutycznej zgodnej z aktualnym cennikiem znajdującym się na stronie internetowej (w przypadku realizacji karnetu zostanie zaznaczone zrealizowanie wizyty). Płatności można dokonać przelewem na podany na  stronie numer rachunku (Alior Bank 34249000050000453053585471) lub w recepcji  przed kolejnym spotkaniem.
 4. Jeżeli pacjent nie stawił się na umówioną wizytę lub odwołał ją zbyt późno, będzie mógł zarezerwować kolejny termin wyłącznie po opłaceniu wizyty z góry przelewem na numer rachunku podany na stronie (Alior Bank 34249000050000453053585471)
 1. Jeśli opłacona z góry wizyta zostanie odwołana lub przełożona w wyznaczonym terminie (minimum 24h wcześniej – dni robocze), wówczas opłata przechodzi na poczet kolejnej wizyty.
 2. Istnieje możliwość zamiany wizyty stacjonarnej na online w każdym momencie.

REALIZACJA WIZYTY

 1. Specjalista zobowiązany jest rozpoczynać wizyty punktualnie.
 2. Pacjent również stawia się punktualnie na umówiona wizytę. Jeśli przybywa wcześniej, oczekuje w poczekalni na ustaloną godzinę lub zaproszenie do gabinetu.
 3. W przypadku spóźnienia pacjenta na umówione spotkanie, czas wizyty zostaje skrócony o czas spóźnienia. Jeżeli spóźnienie przekracza 15 minut – terapeuta może odmówić realizacji wizyty. Pacjent zobowiązany jest do opłacenia takiej wizyty. 
 4. W przypadku spóźnienia psychologa, czas wizyty zostaje wydłużony o czas spóźnienia.
 5. W uzasadnionych przypadkach psycholog ma prawo skrócić czas wizyty, np. agresja ze strony pacjenta lub jego opiekuna; groźby skierowane w stronę terapeuty; wyraźne zagrożenie zdrowia lub życia pacjenta (np.: natychmiastowa konieczność wezwania karetki); podteksty seksualne; pacjent pod wpływem alkoholu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Pacjent umawiający się na wizytę w gabinecie psychologicznym „Okay psycholodzy i terapeuci” jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem świadczenia usług psychologicznych dostępnym na stronie internetowej www.okayterapeuci.pl lub udostępnionym w Poradni w wersji papierowej oraz potwierdzić ten fakt podpisem.
 2. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian Regulaminu, jak również wprowadzania modyfikacji cen za świadczone usługi psychologiczne.
 3. W niektórych przypadkach, po rozpoznaniu sytuacji, z różnych powodów psycholog może nie podjąć się współpracy z pacjentem. Pacjent zostaje zaopiekowany zgodnie ze Standardami obsługi, co oznacza przekierowanie do terapeuty specjalizującego się w zgłaszanym problemu.
 4. Osoby decydujące się na wizytę w Okay psycholodzy i terapeuci akceptują wyżej wymienione zasady Regulaminu.

Godziny pracy

poniedziałek – piątek

10:30-20:00