Wykształcenie:

Pedagog specjalny – Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
Surdopedagog – Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
Psycholog – Akademia Pedagogiki Specjalnej  w Warszawie
Psychotraumatolog – Uniwersytet Gdański

Doświadczenie:

Pedagog specjalny w szkole podstawowej, pedagog specjalny w przedszkolu, psycholog prowadzący terapię psychologiczną oraz trening umiejętności społecznych z dziećmi z niepełnosprawnością w szkole podstawowej (posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego), psycholog w przedszkolu.

Z kim pracuję?

Pracuję z dziećmi oraz młodzieżą: z
niepełnosprawnością, zaburzeniami lękowymi, niskim poczuciem własnej wartości, obniżonym nastrojem, problemami wychowawczymi, zaburzeniami funkcji poznawczych. Wspomagam rozwój emocjonalno – społeczny.

Posiadam doświadczenie w pracy z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinie o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka.

 

Godziny pracy

poniedziałek – piątek

10:00-20:00