Regulamin wyjazdu 28.09-1.10.2023

Cena przedsprzedażowa 1897 zł obowiązuje do 30.06.2023

Warunkiem skorzystania z ceny przedsprzedażowej jest wpłata bezzwrotnego zadatku 500 zł na konto: 46 1140 2004 0000 3102 8362 0114 w wyżej wymienionym terminie. Pozostałą kwotę za wyjazd należy uiścić najpóźniej 28.08.23. W przypadku rezygnacji z wyjazdu, po 28.08.23, wyjazd musi zostać opłacony w całości. Istnieje możliwość odsprzedania swojego miejsca na wyjeździe, we własnym zakresie.

Od dnia 1.07.23 obowiązuje cena wyjazdu: 2357 zł. Potwierdzeniem rezerwacji miejsca jest wpłata bezzwrotnego zadatku, najpóźniej 5 dni od zapisu na wydarzenie.

Zadatek 500 zł jest bezzwrotny, niezależnie od daty rezygnacji z wyjazdu.

Obowiązuje limit miejsc – 18 uczestniczek.

Wyjazd skierowany jest tylko do kobiet. Noclegi zapewnione są w 2-3 osobowych pokojach.

Dojazd w miejsce zakwaterowania – Kraina Szeptów, we własnym zakresie.

Terapeuci prowadzący warsztaty na wyjeździe to Maja Pisarek i Agnieszka Świtała Kosik . Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prowadzącego, w nagłym przypadku losowym. O zmianie, uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową. 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Okay Psycholodzy i Terapeuci Sp. z o.o. z siedzibą w Legionowie, ul. Warszawska 57.

Adres e-mail do kontaktu z organizatorem: esadowska@okayterapeuci.pl