Terapia traumy skierowana jest do osób, które doświadczyły silnie stresujących sytuacji w życiu i odczuwają ich niepokojące skutki. Do wydarzeń traumatycznych zaliczamy uczestnictwo w wypadku, bycie ofiarą przemocy fizycznej, psychicznej bądź seksualnej, a także śmierć bliskiej osoby, informacja o poważnej chorobie.

Metody pracy z traumą:

  • terapia EMDR
  • terapia poznawczo-behawioralna
  • terapię uważności (mindfullness)
  • terapię schematów
  • metoda ekspozycji.