Terapia traumy

Skierowana jest do osób, które doświadczyły silnie stresujących sytuacji w życiu i odczuwają ich niepokojące skutki. Do wydarzeń traumatycznych zaliczamy uczestnictwo w wypadku, bycie ofiarą przemocy fizycznej, psychicznej bądź seksualnej, a także śmierć bliskiej osoby, informacja o poważnej chorobie.

Metody pracy z traumą:

  • terapia EMDR
  • terapia poznawczo-behawioralna
  • terapia uważności (mindfullness)
  • terapia schematów
  • metoda ekspozycji

Celem terapii potraumatycznej jest uświadomienie pacjentom, że traumy są częścią ich życia, ale nie muszą definiować skali ich życiowego spektrum i osiągnięć. Dzięki terapii pacjenci uczą się radzić sobie z emocjami wynikającymi z traumy, odzyskiwać kontrolę nad swoim życiem i zwiększać poczucie samooceny. Terapia potraumatyczna może być procesem trudnym i długotrwałym, jednak może przynieść trwałe rezultaty i poprawić jakość życia pacjentów.

terapia traumy | praca z traumą | psychotraumatolog | psycholog legionowo | jak pracować z traumą | pacjent po traumie