Trening umiejętności społecznych

TUS to cykl spotkań najczęściej grupowych, w trakcie których uczestnicy nabywają i w bezpiecznych warunkach ćwiczą (trenują) umiejętności społeczne.

Prowadząca - Edyta Barszczewska

Doświadczony socjoterapeuta, prowadząca grupy wsparcia dla dzieci i młodzieży, pedagog wczesnoszkolny.

Tworzy pełną zrozumienia i akceptacji atmosferę, w której każda osoba, może podzielić się swoimi troskami, obawami, myślami, nawet tymi najtrudniejszymi, które nie znajdują zrozumienia u nikogo innego.

Spotkania prowadzone przez Edytę są pełne wzruszeń, rozmów, wsparcia, praktycznych ćwiczeń, relaksacji.

Jeśli potrzebujesz grupy, w której Twoje dziecko wsparcie, pomoc i zrozumienie – to miejsce jest dla Ciebie!

Zajęcia TUS skierowane są do osób, które przejawiają trudności w zakresie relacji społecznych. W Treningu Umiejętności Społecznych mogą brać udział dzieci:
– nieśmiałe, zalęknione, wycofane
– nadmiernie pobudzone, z diagnozą ADHD
– zagrożone niedostosowaniem społecznym
– wysoko funkcjonujące z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
– doświadczające trudności w funkcjonowaniu w grupie rówieśników
– sprawiające problemy wychowawcze.

Tak jak trenuje się umiejętności matematyczne czy kompetencje językowe, tak samo można i warto trenować umiejętności społeczne.

Jak wyglądają zajęcia?

Przykładowe umiejętności społeczne trenowane w trakcie TUS:
– zapoznanie się
– dołączenie do zabawy
– przegrywanie
– odmawianie
– komunikacja werbalna i niewerbalna
– pozytywne sposoby rozładowania napięcia
– radzenie sobie z emocjami
– czekanie na swoją kolej
– inicjowanie rozmowy.

Dodatkowo, w trakcie każdych zajęć TUS dzieci zyskują możliwość przeżycia pozytywnych doświadczeń w bezpiecznej grupie rówieśniczej, wzmacniają swoją samoocenę.

W trakcie zajęć TUS dzieci poprzez modelowanie nabywają podstawowe umiejętności społeczne, trenują je w bezpiecznych warunkach i utrwalają poprzez tak zwane prace domowe- przenoszenie tych umiejętności poza ramy gabinetu (jest to niezwykle istotne).

Zajęcia odbywają się w małych grupach (bądź też w konkretnych sytuacjach indywidualnie) w formie zabawy. Dzieci uczestniczą w scenkach, wykorzystywane są elementy dramy, treningu relaksacyjnego, dyskusji, gier i zabaw.

Zapisy do grup TUS możliwe są po konsultacji psychologa prowadzącego zajęcia z rodzicem dziecka lub z pełnoletnim kandydatem.

socjoterapia | TUS | praca z relacjami rówieśniczymi | jak pracować z dzieckiem agresywnym | jak poradzić sobie z emocjami dziecka | trening umiejętności społecznych