Wprowadzenie do pracy z traumą - webinar dla psychologów, terapeutów, coachów, pedagogów i innych specjalistów

Praca z traumą

Specjalistyczny warsztat nakierowany głównie na przybliżenie praktycznej strony wykonywania zawodu psychotraumatologa. W trakcie spotkania opowiem o rodzajach traum, warunkach wystąpienia zaburzeń potraumatycznych oraz o diagnozie i terapii. Szkolenie będzie miało charakter poglądowy i ma na celu pokazanie specyfiki pracy w tym zawodzie, szczególnie osobom, które chciałyby się w nim specjalizować.

W trakcie szkolenie będę poruszała następujące tematy:

 1. Czym jest trauma? Czy sama w sobie jest zaburzeniem?
 2. Trauma przez małe i duże T.
 3. Warunki sprzyjające powstaniu zaburzeń potraumatycznych.
 4. Jakie są mechanizmy powstawania traumy?
 5. Jakie objawy pacjenta powinny nas zaniepokoić.
 6. Zaburzenia potraumatyczne.
 7. Rodzaje terapii stosowane w leczeniu traumy.
 8. Wzrost potraumatyczny.

W każdym gabinecie psychologa, psychiatry, psychoterapeuty pojawi się prędzej czy później osoba, która ma za sobą traumatyczne wydarzenia, które pozostawiły ślad na psychice.

Pacjenci po wydarzeniach traumatycznych doświadczają często objawów takich jak:

 • zaburzenia pamięci
 • słabe odczuwanie zarówno na poziomie emocji jak i na poziomie bólu
 • zaburzenia lękowe
 • trudności z koncentracją, słaba uważność
 • napady paniki
 • dysocjacje (uczucie przebywania poza ciałem, odrealnienie)
 • brak umiejętności radzenia sobie w sytuacjach przypominających wydarzenie traumatyczne
 • unikanie sytuacji trudnych, związanych z wydarzeniem traumatycznym

Trauma, to wyjątkowo trudne do zintegrowania w głowie zdarzenie. Do niedawna uważano, że traumatyczna może być dla nas śmierć lub wypadek, wydarzenie zagrażające życiu. Dziś wiemy jednak, że nie ważne jest to, co się zdarzyło, tylko to, jaką ranę to pozostawiło.

Wprowadzenie do pracy z traumą

Cena webinaru:

149 zł

dostęp wkrótce!

Praca psychotraumatologa to pochylenie się nad wieloma niuansami diagnostycznymi, przejście przez ścieżkę trudnych przeżyć razem z pacjentem oraz dobór odpowiedniej metody do pracy z nim. W trakcie webinaru przybliżone zostało zjawisko traumy, PTSD, cPTSD, DID.

Psychotraumatologia – szkolenie teoretyczne

Podczas tego szkolenia poznasz teoretyczny zakres wszystkich aspektów związanych z psychotraumatologią – począwszy od samej definicji traumy, gdyż to na jej prawidłowym zrozumieniu i interpretacji oparta będzie później praca z traumą w zawodzie, który być może zechcesz w przyszłości wykonywać. W trakcie szkolenia z psychotraumatologii poruszymy także zagadnienia związane, np. z inteligencją emocjonalną, jakże istotną w przypadku pracy czy to psychologa, psychiatry, czy psychotraumatologa. Nie sposób również pominąć zagadnień związanych z asertywnością i radzeniem sobie ze stresem – te dotyczą zarówno pacjenta, jak lekarza. Pomogę Ci także w autoprezentacji, tak abyś mógł nie bać się konfrontacji z żadnym pacjentem w przyszłości. Szkolenie z psychotraumatologii wskazuje również na różnice między psychoterapeutą a psychotraumatologiem, jednak zdecydowanie większy nacisk kładzie na pojęcie samej traumy, jej możliwe przyczyny oraz przebieg na różnych etapach.

Praca z traumą – praktyka

Szkolenie obejmuje także pracę z traumą w ujęciu praktycznym. Nauczysz się jak rozwiązywać problemy komunikacyjne zarówno na linii psychotraumatolog – pacjent, jak i pacjent – środowisko. Będziesz w stanie poprawnie zidentyfikować u pacjenta konsekwencje wynikające z przeżycia traumy, choćby tak nieoczywiste, jak problemy z organizacją pracy, brakiem motywacji, czy brak asertywności w życiu codziennym. Nauczysz się nie tylko rozpoznawać traumę jako przyczynę zaburzeń pacjenta, ale też rozróżniać ją na tle innych czynników mających wpływ na stan psychiczny i emocjonalny. Praca z traumą w dużej mierze wymaga od psychotraumatologa cierpliwości i wnikliwości – nasze szkolenie kładzie szczególny nacisk na rozwój tychże kompetencji. Po ukończeniu szkolenia zdobędziesz wiedzę, którą będziesz mógł zastosować w praktyce podczas codziennej pracy. Wyodrębnienie zakresu psychotraumatologii od psychoterapii pozwoli Ci na wybór najbardziej trafionej metody leczenia, jaką będzie przepracowanie traumy razem z pacjentem.

SZKOLENIE PROWADZI

Maja Pisarek

Trenerka, psycholog, psychotraumatolog, właścicielka Poradni Zdrowia Psychicznego Okay Psycholodzy i Terapeuci w Legionowie. 

Absolwentka SWPS na kierunku psychologia kliniczna, Szkoły wyższej Bogdana Jańskiego na kierunku pedagogika oraz Uniwersytetu Gdańskiego z kierunkiem psychotraumatologia, gdzie aktualnie wykłada.
Na co dzień pracuje z młodzieżą i dorosłymi zmagającymi się ze skutkami traumy zarówno prostej jak i złożonej. Pomaga w wychodzeniu z depresji, zaburzeń lękowych oraz wszelkich zaburzeń afektywnych.
Osoba z ogromną charyzmą, zarażająca uśmiechem, doświadczony i aktywny szkoleniowiec.

praca z traumą