Grupa wsparcia dla osób z zaburzeniami odżywiania

Grupa wsparcia to forma terapii w postaci cyklicznych spotkań w gronie 5-12 osób borykających się z podobnymi trudnościami. Spotkania mają na celu pracę z konkretnymi objawami zaburzeń odżywiania, budowanie prawidłowego poczucia własnej wartości, poszerzenie wiedzy, umożliwienie podzielenia się doświadczeniami i przedyskutowania problemów pojawiających się w życiu codziennym.

Start we wrześniu! PONIEDZIAŁKI – 19:00-20:30 

Prowadzące – Zuzanna Kamińska (psycholog) i Anna Sobalska (dietetyk kliniczny)

Szczególnie dbają o atmosferę akceptacji i bezpieczeństwa, przestrzeń na wypowiedź dla każdego uczestnika oraz o elastyczne dostosowanie metod pracy do konkretnej grupy osób.

W trakcie spotkań poruszane będą m.in. następujące tematy:

  • przyczyny i objawy zaburzeń odżywiania,
  • czynniki nasilające objawy zaburzeń odżywiania,
  • techniki regulacji emocji, relaksacji i rozładowania napięcia,
  • prawidłowe dbanie o żywienie i zdrowie organizmu,
  • samoocena, samoakceptacja i obraz ciała.

Omówione zostaną także schematy stopniowego wprowadzania zmian w żywieniu oraz modyfikacji przekonań dotyczących jedzenia, co pozwoli na zadbanie o prawidłową relację z jedzeniem oraz zdobycie narzędzi do radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

Grupa wsparcia odbywa się w cyklu dziesięciu 90-minutowych spotkań. Zapraszamy na nie szczególnie osoby borykające się z anoreksją, bulimią, napadami objadania się, silną wybiórczością pokarmową i ortoreksją. Dodatkowo oferujemy możliwość indywidualnych spotkań z psychologiem i/lub dietetykiem klinicznym zarówno dla uczestników, jak i dla ich rodziców (w przypadku uczestników niepełnoletnich).

Dodatkowo oferujemy możliwość indywidualnych spotkań z psychologiem i/lub dietetykiem klinicznym zarówno dla uczestników, jak i dla ich rodzin.

Zapisy i więcej informacji: 608 622 013 

zaburzenia odżywiania | terapia zaburzeń odżywiania | psycholog dla młodzieży | terapia grupowa | sesja grupowa | psycholog legionowo | sesja grupowa