psycholog legionowo

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykształcenie:

Swoje wykształcenie zdobywałam na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na kierunku psychologia. Ukończyłam 4-letnią szkołę psychoterapii w Krakowie oraz studium terapii uzależnień w Broku.

Doświadczenie:  

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w szkoleniu nauczycieli, kadry służby więziennej oraz w prowadzeniu zajęć grupowych dla osadzonych w ZK/AŚ. Posiadam wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu pomocy i wsparcia psychologicznego oraz psychoterapii indywidualnej z pacjentami dorosłymi zgłaszającymi różnorodne trudności w funkcjonowaniu. Kilkunastoletnia praca w jednostkach penitencjarnych dała mi doświadczenie pracy z osobami aresztowanymi i skazanymi, w tym w oddziale dla skazanych uzależnionych od alkoholu.

Jestem psychologiem i psychoterapeutą pracującym w podejściu integratywnym, łączącym nurty różnych kierunków psychoterapii. Zajmuję się pracą z osobami dorosłymi w formie sesji indywidualnych. Posiadam wieloletnie doświadczenie w leczeniu osób z zaburzeniami osobowości, w kryzysach życiowych i z problemami adaptacyjnymi, depresji, nerwicy, a także w leczeniu uzależnienia od alkoholu. Na co dzień prowadzę również warsztaty psychologiczne dla grup. W swojej pracy skupiam się nie tylko na źródle problemów, ale przede wszystkim na wzmacnianiu zasobów osoby, z którą pracuję.

Z kim pracuję?

Problemy, którymi się zajmuję w swojej pracy: stres, depresja, alkoholizm, DDA, DDD, kryzysy życiowe, zaburzenia adaptacyjne, zaburzenia osobowości, problemy z samoakceptacją i poczuciem własnej wartości, problemy motywacyjne, trudności w relacjach interpersonalnych, problemy emocjonalne, napady paniki, problemy tożsamościowe, choroby psychosomatyczne, trudności wieku podeszłego, psychologiczna opieka postpenitencjarna.

 

Informacje o zapisach pod nr telefonu 608 622 013

Godziny pracy

poniedziałek – piątek

10:30-20:00